28/06/2022
my-corp-ke-toan-thue-15

Tư vấn dịch vụ kiểm toán

Ngày nay, sự hoài nghi và tính cần thiết phải đánh giá kỹ lưỡng đối với báo cáo tài chính của một công ty ngày càng lớn. Các nhà đầu tư mất niềm tin vào quản trị doanh nghiệp và các báo cáo, họ mong đợi nhiều hơn: độ tin cậy cao hơn, kiểm soát nhiều hơn và bằng chứng rõ ràng hơn về hệ thống kiểm soát nội bộ. Đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư cần bắt đầu bằng sự đầy đủ và tính chính xác của những thông tin trên báo cáo tài chính của công ty.

Với các công cụ kiểm toán, nguồn lực và thủ tục kiểm toán đạt tiêu chuẩn cao, MYCORP cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn tuyệt vời nhất cho Quý khách hàng. Công việc tư vấn kiểm toán của chúng tôi giúp Quý khách hàng sử dụng những dịch vụ tốt nhất và phán đoán những rủi ro phức tạp đang ngày càng tăng trong thế giới kinh doanh ngày nay và làm thế nào để những rủi ro đó có thế được phản ánh trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đi đầu trong việc giúp Khách hàng cải thiện tính minh bạch, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và mô hình kinh doanh dựa trên các nguyên tắc của tính bền vững.

Hơn nữa, chúng tôi đưa ra những tư vấn linh hoạt để xử lý các trường hợp phức tạp phù hợp với đặc thù của Quý khách hàng. Đó là sự kết hợp của việc đánh giá rủi ro chặt chẽ, quy trình phát hiện, thủ tục kiểm toán cũng như các đánh giá liên tục hoạt động dịch vụ của Khách hàng. Bằng sự hiểu biết sâu sắc hoạt động kinh doanh của Quý khách hàng cũng như luật pháp và thông lệ của từng địa phương, chúng tôi chuyển hóa thông tin thu thập được thành sự hiểu biết của mình để phát hiện ra những cơ hội tiềm năng để từ đó có thể giúp Quý khách hàng cải thiện tính hiệu quả cũng như tính đúng đắn về mặt trình bày số liệu trên báo cáo tài chính. Dịch vụ tư vấn kiểm toán của MYCORP cung cấp cái nhìn tổng quan độc lập và có tính thương mại về các hoạt động một cách đầy đủ và đáng tin cậy.

Dịch vụ tư vấn kiểm toán chủ yếu bao gồm:

 • Tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính;
 • Tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;
 • Tư vấn kiểm toán hoạt động;
 • Tư vấn kiểm toán tuân thủ;
 • Tư vấn kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (bao gồm cả kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm);
 • Tư vấn kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án;
 • Tư vấn soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Tư vấn kiểm toán các thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;
 • Các công việc kiểm toán đặc biệt;
 • Tư vấn soát xét các thông tin tài chính;
 • Tư vấn lập báo cáo phục vụ mục đích sáp nhập, chia tách, giải thể…

Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở:

 • Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
 • Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.
 • Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán…
 • Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

English English Vietnamese Vietnamese
error: Content is protected !!